• Đảm bảo hàng chính hãng
 • Miễn phí vận chuyển lên tới 100km
 • Bảo hành tận nhà
 • Mua hàng trả góp tiết kiệm
0 Giỏ hàng của bạn

PopUp
 • Bếp điện từ Taka TK-IR03C

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  6.500.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR03C

 • Bếp điện từ Taka TK-IR03A

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  9.000.000 VNĐ 16.600.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR03A

 • Bếp điện từ Taka TK-IR2B

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  5.000.000 VNĐ 7.850.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR2B

 • Bếp điện từ Taka TK-IR2A1

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  3.990.000 VNĐ 13.800.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR2A1

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02D

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  3.995.000 VNĐ 9.200.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR02D

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  3.302.000 VNĐ 9.860.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02C

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  3.752.000 VNĐ 9.860.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR02C

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02B2

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  6.300.000 VNĐ 11.980.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR02B2

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  3.325.000 VNĐ 11.980.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR02B1

 • Bếp điện từ Taka TK-IR02A

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  6.300.000 VNĐ 13.800.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR02A

 • Bếp điện từ Taka TK-IR1A1

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  5.625.000 VNĐ 14.680.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka TK-IR1A1

 • Bếp điện từ Taka IR3T

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  6.000.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka IR3T

 • Bếp điện từ Taka IR3ND

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  12.900.000 VNĐ 18.800.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka IR3ND

 • Bếp điện từ Taka IR3EU

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  12.900.000 VNĐ 19.800.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka IR3EU

 • Bếp điện từ Taka IR3B

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  7.500.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka IR3B

 • Bếp điện từ Taka IR2T

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  4.000.000 VNĐ 8.800.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka IR2T

 • Bếp điện từ Taka IR2ND

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  7.800.000 VNĐ 14.800.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka IR2ND

 • Bếp điện từ Taka IR2EU

  Gọi 0987.234.924 để được tư vấn giá tốt nhất.
  Tặng ngay bộ nồi liên doanh Đức 
  Tặng gói bảo trì miễn phí thường niên trị giá 500.000 VNĐ/năm
  Miễn phí vận chuyển, lắp đặt

  Xem chi tiết

  Taka

  13.000.000 VNĐ 16.880.000 VNĐ

  Bếp điện từ Taka IR2EU